Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.
Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA.

Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker, 2 stk. tårnkraner og er planlagt for elektrisk oppvarming innvendig på ca 300 kW.

Byggetørk hos AF Bygg Østfold – Brekketunet ÅS i samarbeid med Sørby utleie.

Midlertidig byggtørk for innvendig tørk.
Energikilde: fjernvarme fra Statkraft.
Oppvarming av parkering kjeller og 5 blokker. Totalt installert effekt 400 kW

Ønsker du å ta kontakt med oss? Send oss en melding via kontaktskjemaet.

Andre referanseprosjekter