Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker, 2 stk. tårnkraner og er planlagt for elektrisk oppvarming innvendig på ca 300 kW. Byggetørk hos AF Bygg Østfold – Brekketunet ÅS i samarbeid med Sørby utleie. Midlertidig byggtørk for […]