Produkter og tjenester

Vi i Electrix har som mål å gjøre det enklere å være deg. Det får vi til ved å ta ansvaret for hele kjeden fra prosjektering til montering og ferdigstillelse – så slipper du å tenke på det.

Provisorisk infrastruktur

Vi leverer alt av midlertidig strøm og elektriske produkter til små og store prosjekter.

Byggestrøm

Har du behov for byggestrøm? Vi i Electrix tilbyr rask levering av byggestrøm i hele Viken.

Leder for sikkerhet

Trenger du en LFS (leder for sikkerhet) til arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg?

AUS (Arbeid under spenning)

Du trenger ikke miste strømmen selv om vi jobber. Vi har alt vi trenger til å utføre alle typer oppdrag. 

Til- og frakobling

Koble fra? Koble til? Vi er sertifisert til å utføre fra- og tilkoblinger på strømnettet. Bare kontakt oss.

Distribusjonsnett

Den aller siste biten – når nettet skal kobles til abonnenten. Vi får strømmen helt fram.

OPGW / Fiber

Strekke OPGW / Fiber? Når kommunikasjonen skal gå lynfort er det bare fiber som gjelder.