AUS-arbeid for Rakkestad Energi, Rakkestad 2022

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022.

Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med stangmetoden.

Det er i tillegg rettet avvik som montering av topphetter, tetting av hakkespetthull, og stramme løse klaver på traverser, hvor alt er utført etter arbeidsmetoden Arbeid Under Spenning.

Rakkestad Energi har gjort en god jobb med å kartlegge hvor det bør prioriteres å arbeide AUS i høyspentnettet fremfor utkoblinger.

Electrix takker for oppdraget.

Andre referanseprosjekter

Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »