H3-entreprise for Elvia AS, Aremark 2021

H3-entreprise for Elvia AS, 2021.

Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet med nye bekkebetjente nettstasjoner og kabel lagt ned i kabel grøft. Denne H3-entreprisen gikk ut på å etablere nye kabelforbindelser mellom ny endemast ved Årbu, mast Q149 og Aremark koblingsstasjon.

Noen teknisk tall:

  • Gravd over 8 000 m ny kabel grøft
  • Etablert over 14 000 m med ny TSLF 3x1x240 Al høyspent kabel.
  • Etablert over 60 stk. høyspent skjøter.
  • Sprengt ca. 1200 m med fjell.
  • Etablert 9 stk. nye nettstasjoner og demontert 9 gamle transformator luft-arrangement
  • Flyttet og brukt om igjen en eksisterende nyere nettstasjon.
  • Boring under Skotsbergelva – Boret og trekt gjennom to stk. 160 mm PE rør på ca. 215 m og trekt høyspent kabler gjennom disse.
  • Demontert ca. 7 km gammel høyspent luftledning hvorav ca. 3,8 km var dobbeltlinje.
  • Demontert 170 stk. gamle høyspent master.

 

Electrix takker for oppdraget.

Andre referanseprosjekter

Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »