P2-entreprise for Norgesnett, Fredrikstad 2022

P2-entreprise for Norgesnett, 2022.

Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget.
Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført som rom i bygg.
Ny nettstasjon NS10168 har plass til 2 stk. transformatorer; 1000 kVA 230 V og 1000 kVA 400 V.
Det etableres ny epoxy isolert skinnepakke på 2000 A fra effektbryter i ny nettstasjon som erstatning for tilknytning til dagens hovedtale i Stabburveien 1. Skinnepakke leveres av Scanelec. Total lengde på skinnepakken blir 49 m.

Levering og montering av kabelkulvert med målene 700x700mm og lengde 33 m.
Gammel nettstasjon inne i bygget rives og trafo etc. fjernes fra rommet. Trafo leveres tilbake til Norgesnett. Det benyttes mobilkran for utheising av utsyr.

Betongsaging av gjennomføringer av strømskinne og saging for utsparing under strømstans mellom El tavle og heissjakt. Inkl. tilhørende branntettinger.

Electrix takker for oppdraget.

Andre referanseprosjekter

Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »