Fornying av høyspentlinjer for Elvia, Trøgstad 2024

Electrix har fått i oppdrag i å fornye 3stk høyspentlinjer i Trøgstad for Elvia.

  • 1,5km linje med 241 BLL over Raudmåsan
  • 0,6km linje med 62BLL over Bergeråsen
  • 0,4km linje med 62BLL over Kroksund
  • Reise master med gravemaskin og helikopter

 

Electrix takker for oppdraget.

 

Andre referanseprosjekter

Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »