Velkommen til

Bilde av Electrix sin logo

En strøm å jobbe med.

Ekspertise innen elektrisk infrastruktur

PROVISORISK INFRASTRUKTUR

Vi leverer alt av midlertidig strøm og elektriske produkter til små og store prosjekter.

Bilde av en ansatt som jobber i et strømskap
BYGGESTRØM

Har du behov for byggestrøm? Vi i Electrix tilbyr rask levering av byggestrøm i hele Viken.

Bilde av to ansatte som ser på plantegninger sammen
LEDER FOR SIKKERHET

Trenger du en LFS (leder for sikkerhet) til arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg?

AUS

Du trenger ikke miste strømmen selv om vi jobber. Vi har alt vi trenger til å utføre alle typer oppdrag. 

TIL- OG FRAKOBLING

Koble fra? Koble til? Vi er sertifisert til å utføre fra- og tilkoblinger på strømnettet. Bare kontakt oss.

DISTRIBUSJONSNETT

Den aller siste biten – når nettet skal kobles til abonnenten. Vi får strømmen helt fram.

OPGW / FIBER

Strekke OPGW / Fiber? Når kommunikasjonen skal gå lynfort er det bare fiber som gjelder.

Om Electrix

Electrix startet i 2020, og vi slipper derfor å bære med oss umoderne løsninger og gammelt tankegods. Samtidig har vi lang bransjeerfaring fra andre selskaper. Men som et mindre selskap har vi raskere responstid og lavere kostnader.

Vi er prekvalifisert til å levere arbeid til nettselskapene Elvia, Norgesnett og Glitre Energi Nett.

Vi har alle nødvendige godkjenninger for arbeid på høy- og lavspenningsanlegg.

Det grønne skiftet

Electrix konkurrerer på kvalitet, pris og effektivitet, samtidig som vi bidrar sterkt til grønne bygge- og anleggsplasser. Regjeringen har satt klimamål for framtida, og disse jobber vi etter. Som prekvalifisert leverandør til Norges største nettselskaper setter vi en ny standard for kvalitetskontroll i klimaspørsmål.

Grønn tankegang og klima preger alt vi gjør. Med våre smarte, enkle og innovative systemer for bestilling og håndtering av prosjekter, er vi i en prima posisjon til å jobbe grønt og klimavennlig. Vi er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Vi hjelper deg inn i det grønne skiftet så du kan gjøre ditt for klimaet.