Referanseprosjekter

Se våre referanseprosjekter her

Referanseprosjekter
Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »
Bilde av to ansatte som jobber
Referanseprosjekter
P2-entreprise for Norgesnett, Fredrikstad 2022

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført

LES MER »