Fornying av høyspentlinje m/nettstasjoner for Elvia, Aremark 2023

Electrix har fått i oppdrag i å fornye høyspentlinje med 3stk nettstasjoner i Aremark for Elvia.

Det ble bygd ny høyspentlinje i samme trase.

  • Ny linje som er strekt opp er BLL 157
  • Høyspentlinja er 2 km lang.
  • 3 stk. eksisterende trafoer i mast fornyes til nettstasjon på bakken (mastefot kiosk).

 

Electrix takker for oppdraget.

 

Andre referanseprosjekter

Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker,

LES MER »