AUS-arbeid for Rakkestad Energi, Rakkestad 2022

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022. Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med stangmetoden. Det er i tillegg rettet avvik som montering av topphetter, tetting av hakkespetthull, og stramme løse klaver på traverser, hvor alt er utført etter arbeidsmetoden Arbeid Under Spenning. Rakkestad […]

P2-entreprise for Norgesnett, Fredrikstad 2022

Bilde av to ansatte som jobber

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført som rom i bygg. Ny nettstasjon NS10168 har plass til 2 stk. transformatorer; 1000 kVA 230 V og 1000 kVA 400 V. Det etableres ny epoxy isolert skinnepakke på 2000 […]