H3-entreprise for Elvia AS, Aremark 2021

H3-entreprise for Elvia AS, 2021. Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet med nye bekkebetjente nettstasjoner og kabel lagt ned i kabel grøft. Denne H3-entreprisen gikk ut på å etablere nye kabelforbindelser mellom ny endemast ved Årbu, mast Q149 og Aremark koblingsstasjon. […]