Fornying av høyspentlinjer for Elvia, Trøgstad 2024

Electrix har fått i oppdrag i å fornye 3stk høyspentlinjer i Trøgstad for Elvia. 1,5km linje med 241 BLL over Raudmåsan 0,6km linje med 62BLL over Bergeråsen 0,4km linje med 62BLL over Kroksund Reise master med gravemaskin og helikopter   Electrix takker for oppdraget.  

Fornying av høyspentlinje m/nettstasjoner for Elvia, Aremark 2023

Electrix har fått i oppdrag i å fornye høyspentlinje med 3stk nettstasjoner i Aremark for Elvia. Det ble bygd ny høyspentlinje i samme trase. Ny linje som er strekt opp er BLL 157 Høyspentlinja er 2 km lang. 3 stk. eksisterende trafoer i mast fornyes til nettstasjon på bakken (mastefot kiosk).   Electrix takker for […]

Utslippsfrie byggeplasser, Vestby 2023

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker, 2 stk. tårnkraner og er planlagt for elektrisk oppvarming innvendig på ca 300 kW. Byggetørk hos AF Bygg Østfold – Brekketunet ÅS i samarbeid med Sørby utleie. Midlertidig byggtørk for […]

H3-entreprise for Elvia AS, Aremark 2021

H3-entreprise for Elvia AS, 2021. Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet med nye bekkebetjente nettstasjoner og kabel lagt ned i kabel grøft. Denne H3-entreprisen gikk ut på å etablere nye kabelforbindelser mellom ny endemast ved Årbu, mast Q149 og Aremark koblingsstasjon. […]

AUS-arbeid for Rakkestad Energi, Rakkestad 2022

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022. Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med stangmetoden. Det er i tillegg rettet avvik som montering av topphetter, tetting av hakkespetthull, og stramme løse klaver på traverser, hvor alt er utført etter arbeidsmetoden Arbeid Under Spenning. Rakkestad […]

P2-entreprise for Norgesnett, Fredrikstad 2022

Bilde av to ansatte som jobber

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført som rom i bygg. Ny nettstasjon NS10168 har plass til 2 stk. transformatorer; 1000 kVA 230 V og 1000 kVA 400 V. Det etableres ny epoxy isolert skinnepakke på 2000 […]