Bilde av to ansatte som jobber med plantegninger sammen

Prosjektleder

Electrix er en entreprenør som tenker nytt om elektrisk infrastruktur. Å tenke nytt er gøy. Å tenke nytt er utfordrende. Å tenke grønt er utfordrende. Og når vi gjør det sammen med flinke folk er det trivelig å være på jobb.

Derfor trenger vi prosjektledere som forstår helheten i det vi driver med. Som forstår hva som møter montørene våre når de tar fram verktøyet en tidlig morgen. Som også klarer å binde dette sammen og holde oversikt over budsjetter, framdrift og kvalitet i leveransene. Kort sagt noen som prosjekterer og sørger for gjennomføring, enten det er arbeid under spenning, trekking av fiber eller å jobbe på et distribusjonsnett. For å nevne noe.

En prosjektleder har også ansvaret for HMS/SHA og det ytre miljøet i prosjektene. Vi mener alvor når vi profilerer oss på grønt arbeid, og det vi gjør skal gjenspeile dette i alle ledd.

Derfor trenger vi også prosjektledere som kan tenke som oss og som forstår hvordan vi jobber. Vi ønsker oss selvstendige, fleksible folk med gode samarbeidsevner som kan ta i et ekstra tak der det trengs.

Vi ønsker også at du som prosjektleder bidrar aktivt med innsalg for å få inn mer arbeid.

Andre typiske arbeidsoppgaver for en prosjektleder hos Electrix vil være:

  • Kalkulasjoner
  • Kontraktsarbeid
  • Dokumentasjon
  • Oppstarts- og evalueringsmøter
  • Avviksbehandling
  • Vurdering av opplæring
  • Oppdatering på lover og forskrifter