Produkter

Electrix konkurrerer på kvalitet, pris og effektivitet, samtidig som vi bidrar sterkt til grønne bygge- og anleggsplasser. Som et mindre selskap har vi rask responstid og lavere kostnader.

Her vil det komme mer info.