Lærlinger

Vi ønsker oss lærlinger som kan vokse med selskapet.

Lærlinger er viktige for oss. Er du ung og har ønske om å lære fra de beste, da har vi kanskje en plass til deg. Vi er godkjent lærebedrift i energimontørfaget.

Som lærling får du sette teoriene fra skolen ut i praksis når du møter virkelighetens utfordringer og løsninger. For oss er det attraktivt å få fersk kunnskap og nye øyne inn i bedriften, og vi kan gi erfaring, rettledning og gode råd tilbake til den rette personen.

Vi kan love deg en variert hverdag med mye arbeid ute. Høyt og lavt og med masse spennende arbeidsoppgaver og utstyr.