Energimontør

Electrix er en entreprenør som tenker nytt om elektrisk infrastruktur. Å tenke nytt er gøy. Å tenke nytt er utfordrende. Å tenke grønt er utfordrende. Og når vi gjør det sammen med flinke folk er det trivelig å være på jobb.

Som energimontør hos oss får du være midt oppi det hele. Du blir sentral for det vi driver med og får merke at alle rundt deg gjør det de kan for å la deg gjøre en best mulig jobb.

Du har en variert hverdag der du får montere, vedlikeholde, og reparere det elektriske nettet, kablene og anleggene. Du får muligheten til å delta i vakt- og beredskapsordninger for de største nettselskapene.

Electrix satser stort på AUS. Hos oss får du muligheten til å ta alle kurs og utvikle høy kompetanse innenfor dette segmentet.

Det betyr sol og regn, grøft og mast, høyt og lavt.

Du får mye ansvar og det krever både faglig dyktighet og evnen til å kommunisere godt med de rundt deg. Det er ikke alltid løsningene er helt åpenbare, men montørene våre er gode til å finne løsninger innenfor de rammene som er satt, enten av naturen eller av kunden.